Algemene Voorwaarden - Olivia Joseph Ceramic Studio

 

ALGEMENE VOORWAARDEN: DE STUDIO 

MENTALITEIT IN DE STUDIO

De studio is een deelstudio. Dit betekent dat leden afhankelijk zijn van elkaar en de gedeelde ruimte. Leden kunnen andere leden helpen en hun gedrag is cruciaal in de community. Tegelijkertijd moeten leden ook zorg dragen voor hun eigen materiaal en werken maar ook voor de werken van andere leden. We moeten samenwerken om de Studio naar behoren te laten draaien. Vergeet niet dat wanneer je lid bent van Olivia Joseph Ceramic Studio, dit je werkpaats is, dus draag er zorg voor!

OPENINGSUREN EN SLUITINGSDAGEN

De studio is open van Maandag tot Vrijdag van 10:00 tot 18:00 en op lesavonden tot 21:30. Tijdens het weekend is de studio open op afspraak. 

De open studio van Olivia Joseph Ceramic Studio is op heden enkel toegankelijk op donderdag van 10:00 tot 21:30. 

De open studio van Olivia Joseph Ceramic Studio sluit tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Er kunnen ook enkele dagen per jaar zijn waarin de studio volledig of voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Wij zullen deze dagen telkens zo snel mogelijk communiceren. Hiervoor zijn er geen refunds van geld of tijd van toepassing.

Olivia Joseph heeft het recht de openingsuren ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen telkens in een nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd worden.

STUDIOREGELS

Een aantal regels staan in het handboek die elk lid en cursist ontvangt bij aanvang van hun lidmaatschap of lessenreeks. Indien je het handboek niet ontvangen hebt, gelieve dit dan te vragen. Bijkomende of gewijzigde regels kunnen ook mondeling gecommuniceerd worden. Deze regels verzekeren de veiligheid en comfort van iedereen in de studio, dus alle leden en cursisten zijn verplicht deze regels te volgen. 

Indien je deze regels niet volgt na verschillende verwittigingen, kan het personeel je vragen de studio te verlaten. Wij hebben het recht je lidmaatschap of lesinschrijving te annuleren zonder terugbetaling. Wij kunnen ook kosten aanrekenen en iemand aansprakelijk stellen voor schade.

Iedereen kan de materialen in de studio gebruiken. Eigen materialen en glazuren moeten goedgekeurd worden door de mentoren alvorens ze te gebruiken.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar de studio gebracht en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. In een gemeenschappelijke studio is het onoverkomelijk dat er geregeld werk beschadigd raakt.

BISCUITBAK en GLAZUURBAK

In de studio worden er enkel stukken gebakken die in de studio zelf gemaakt werden. Werken van thuis of van een ander studio kunnen niet gebakken worden.

GLAZUREN

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook hier gemaakt werden. Glazuren van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de zaakvoerder van Olivia Joseph Ceramic Studio, Olivia Deblaere.

Studenten zijn verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag bij het aanbrengen van glazuur. Mentors zullen de stukken niet bakken als er geacht wordt dat het glazuur veel te dik werd aangebracht of de bodem van de werken niet goed werd gekuist.

Studenten en leden moeten vooral zorgen dat het glazuur niet uitsmelt op de ovenplaten tijdens het bakken. De glazuren berokkenen schade aan de ovenplaten die niet te herstellen is. Wij zullen de leden en studenten de volledige som voor de te vervangen ovenplaat aanrekenen, dit kan oplopen tot €56 per plaat.

OPKUIS

Iedereen is verantwoordelijk opdat de studio een aangename werkplek blijft. Wanneer je de studio gebruikt hebt, reken je op minimum 15 minuten (voor handopbouw) en 20 min (voor draaiwiel) om je werkplek en de gemeenschappelijke ruimten op te kuisen. Kleistof is gevaarlijk en kan een silicose veroorzaken dus kuis telkens nat.

Verlaat de ruimte telkens properder achter dan je het hebt gevonden. 

VEILIGHEIDSBELEID

Alle leden zijn verplicht om de studio aangenaam en veilig te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de hele community. Elk gedrag of gesprek dat het welzijn van andere cursisten of leden bedreigt, kan niet toegestaan worden, inclusief discriminatie, intimidatie en manipulatie. Indien je gedrag signaleert die een gevolg heeft op jezelf of andere leden, laat het dan weten aan het team van Olivia Joseph Ceramic Studio. 

Roken is verboden in de studio.

LEEFTIJD

Olivia Joseph Ceramic Studio is een open access studio waar makers zelfstandig met minimale begeleiding kunnen werken. Ons lidmaatschap is niet toegankelijk onder 16 jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

Olivia Joseph kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en/of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar de studio gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. 

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten. Als een lid of cursist van de open studio schade berokkend aan de oven (vb door explosie van werk, uitgelopen glazuren, wangedrag..) of ander materiaal door niet behoorlijk gebruik dan kan het lid aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de reparatie of vervanging.

BETALINGSVOORWAARDEN

Indien een membership of les wordt aangekocht en slechts een deel wordt gebruikt, is er geen restitutie mogelijk voor de resterende sessies. 

De prijzen van de Open Studio en Cursussen zijn beschikbaar op de website of rechtstreeks bij de Studio en worden van tijd tot tijd door het Bedrijf vastgesteld. 

Leden van Open Studio en Deelnemers aan de cursussen betalen een materiaalvergoeding op basis van het gebakken gewicht van hun werk. Dit komt neer op € 10 per kilogram klei. Het totale bedrag van de potjes wordt betaald via overschrijving alvorens men zijn potjes kan meenemen. 

De lidmaatschap- en lessenreekskosten kunnen eenzijdig worden verhoogd door Olivia Joseph Ceramic Studio. Leden worden ten minste 10 werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld van een eventuele verhoging van die kosten.  

PRIVACY

Olivia Joseph Ceramic Studio bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Leden en cursisten kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Nieuwe info voor de leden van de open studio wordt ook per mail gestuurd. Olivia Joseph Ceramic Studio streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN: DE LESSEN & WORKSHOPS

LESPLANNING

De planning voor de nieuwste lessenreeksen staan op de website gepubliceerd.

GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden. Wel kunnen maximum 1 les vervangen worden door 2 gratis uurtjes in de open studio tijdens de periode van de lessenreeks. 

ANNULERING LESSEN

Lessen kunnen tot 14 dagen voor aanvang van de lessenreeks/workshop geannuleerd worden. Hier wordt een annuleringskost aangerekend van €35. Het resterende bedrag wordt teruggestort. 

Binnen de 14 dagen van de lessenreeks/workshop wordt een annulering niet meer aanvaard.

DEELNAME AAN DE LESSEN

Olivia Joseph Ceramic Studio wil kwaliteit en consistentie bieden tijdens de lessen. De lessen zijn persoonlijk en onverdeeld en kunnen dus na de eerste les niet overgedragen worden naar een ander persoon. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN: OPEN STUDIO

LIDMAATSCHAP

Een open studio membership of lidmaatschap houdt in dat je op elke donderdag op een zelfgekozen vast tijdslot gebruik kan maken van alle studiofaciliteiten. Elk tijdslot omvat 3 uur en 30 minuten en in totaal zijn er 3 vaste tijdsloten die geboekt kunnen worden; de donderdagochtend, donderdagnamiddag en donderdagavond. Je geboekt tijdslot ligt vast voor de duur van het membership. 

Leden van Olivia Joseph Ceramic Studio hebben een eigen plankje, waarop hun naam staat om hun materiaal en potjes te stockeren. Leden kunnen tot max 3,5 u per week werken in de studio op het door hen geboekt vast tijdslot. 

Elk Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet gedeeld worden.

Uren die niet gebruikt worden kunnen niet overgedragen worden naar de volgende week.   

Leden hebben ook 10% korting op lessen en workshops. 

De lidmaatschapskosten kunnen eenzijdig worden verhoogd door Olivia Joseph Ceramic Studio. Leden worden ten minste 10 werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld van een eventuele verhoging van de lidmaatschapskosten. 

Inbegrepen in de prijs: 

Het membership omvat:

  • Het gebruik van alle studiofaciliteiten waarbij je gebruik kan maken van alle apparatuur, gereedschap en glazuren die de studio ter beschikking stelt.
  • Het gebruik van alle tools, mallen, boetseerwieltjes en draaiplankjes
  • Toegang tot alle gedeelde opslagruimtes en recht op een eigen opslagplank voor je potjes en eventueel je eigen tools.
  • Alle soorten klei, engobes en glazuur die in de studio aangeboden worden
  • De bakservice waarbij je potjes in/uitgeladen worden in de oven voor de biscuit- en glazuurbak
  • Technische ondersteuning door een mentor die elke donderdag in de studio aanwezig zal zijn van 9u30 tot 21u30. (Technische hulp is geen persoonlijke begeleiding of les die wordt gegeven) 

Duur van lidmaatschap

Je lidmaatschap heeft de duur van de aantal maanden die je hebt geboekt. De startdatum van je lidmaatschap start op de donderdag die volgt op de dag dat je hebt geboekt. Indien een sluitingsperiode van Olivia Joseph Ceramic Studio valt binnen je lidmaatschap, dan blijft je lidmaatschap langer duren voor de periode van de sluitingsperiode.  

Opstart lidmaatschap

Wanneer je je lidmaatschap aankoopt, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Vanaf dan begint ook de duur van het lidmaatschap te lopen.  Wanneer je als nieuw lid opstart krijg je een korte introductie (ongeveer 15 minuten) over de werking van de studio. Aangezien je zelfstandig zal werken in de studio is het van belang om de studio goed te kennen en hoe je het veilig kan gebruiken. 

Indien er materialen en faciliteiten zijn die je nog nooit gebruikt hebt kan je met de mentor ter plaatse de juiste info en handleiding vragen. 

Leden dienen zich te houden aan de duur van hun geboekt tijdslot. Elk lid mag meerdere slots na elkaar boeken. 

In het geval dat een Lid gedurende een bepaalde week gebruik wenst te maken van extra Open Studio-uren, dient hij dit vooraf met de zaakvoerder van de Studio overeen te komen en deze extra Open Studio-uren in blokken van 3,5 uur aan te schaffen. Voor elk blok van 3,5 uur wordt een vast bedrag van € 50 in rekening gebracht.

Verlenging van lidmaatschap

Indien je je lidmaatschap wil verlengen is het aangewezen dit zo snel mogelijk te laten weten aan de zaakvoerder via email (hello@olivia-joseph.com) 

Op die manier kan je je plaatsje garanderen in de studio. 

 Einde lidmaatschap  

Wanneer je lidmaatschap eindigt, moeten alle bezittingen meegenomen worden voor of op de laatste dag van het lidmaatschap, ook al beslis je om later terug te komen naar de studio. Indien dit niet gebeurd, zullen wij het materiaal zonder verwittiging op de plank verwijderen en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of beschadiging van werken en bezittingen. 

De Algemene Voorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Leden en cursisten worden hiervan per e-mail of in de studio zelf verwittigd. Door verder onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de wijziging van deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden grondig door en zorg dat je ze begrijpt. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan kan je geen lid worden bij Olivia Joseph Ceramic Studio.

 

Schelderode, 1 Oktober 2020.